Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem