Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāja maiņas reģistrācija