Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas vai atrašanas reģistrācija