Pierobežas joslas speciālo caurlaižu un reģistrācijas izziņu pieteikšana un saņemšana

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA