Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA