Elektroniska informācijas pieprasījumu pieņemšana un izpilde, pamatojoties uz Ārlietu dienesta arhīva dokumentiem