Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana