Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību maiņas reģistrācija