Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA