Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana

 • Nosaukums: Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
 • Īss apraksts: Šī pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam elektroniski pieprasīt atkārtotu dzimšanas apliecību vai izziņu par dzimšanas reģistrāciju un saņemt to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
 • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Tieslietu ministrija
 • Īss nosaukums: EP12
 • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
 • Pieturpunkti:
  1. Atteikta izsniegšana
  2. Atbilde izsniegta
  3. Pieņemts apstrādei
  4. Dokuments tiek sagatavots
  5. Jāveic apmaksa
 • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP12-V1-2
 • Autentifikācija:

  E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

 • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA