Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi.