Informācijas sniegšana Veselības inspekcijas uzraudzības objektu katalogam