Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude