Laika posmā no 23.07.2018. plkst.22:15 līdz 24.07.2018. plkst.07:00 E-veselības sistēmā ir iespējami darbības traucējumi plānotu tehnisko darbu dēļ, kas var ietekmēt valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv pieejamo Nacionālā veselības dienesta e-pakalpojumu darbību, piemēram, “Manas e-receptes”, “Saņemtās darbnespējas lapas”, “Saņemtie nosūtījumi” u.c., kā arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras e-pakalpojumu “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”. Nacionālais veselības dienests atvainojas par sagādātajām neērtībām!              

PROVIDE CROSS-BORDER SERVICES