Kā elektroniski reģistrēt komersantu (uzņēmumu)

Infomācija atjaunota 24.10.2018.

Ikviena persona savu komersantu (uzņēmumu) var reģistrēt elektroniski portālā www.latvija.lv. Elektroniski var iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistrā par jauna uzņēmuma reģistrāciju, kā arī pieteikt izmaiņas, maksātnespēju, likvidāciju u. c.

Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros

Portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”, ikviena persona var elektroniski iesniegt pieteikumu* Uzņēmumu reģistrā par jauna subjekta vai juridiskā fakta (līguma) reģistrāciju, kā arī pieteikt reģistrācijai izmaiņas, reorganizāciju, maksātnespēju, likvidāciju un līguma izbeigšanu.

E-pakalpojums attiecas uz šādiem subjektiem un juridiskajiem faktiem (līgumiem):
    • * Komersanti, uzņēmumi – individuālais komersants, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, pilnsabiedrība, komandītsabiedrība, akciju sabiedrība, kooperatīvā sabiedrība, individuālais uzņēmums, zemnieka saimniecība, zvejnieka saimniecība, to filiāles;
    • * Organizācijas - biedrība, nodibinājums, politiskā partija un politisko partiju apvienība, masu informācijas līdzeklis, arodbiedrība, arodbiedrību apvienība, arodbiedrības patstāvīgā vienība, šķīrējtiesa, reliģiskā organizācija, reliģiskās organizācijas iestāde, Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskā persona;
    • * Līgumi - laulāto mantisko attiecību līgums, publiskās un privātās partnerības līgums, koncerna līgums.
Prezentācijas materiāls par e-pakalpojuma lietošanu soli pa solim pieejams šeit.

Izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, pieteikumu nav iespējams parakstīt ar ārvalsts sertificēta pakalpojuma sniedzēja izdotu e-parakstu, bet tikai ar Latvijā izsniegtu drošo elektronisko parakstu (personas apliecību eID, drošu e-paraksta viedkarti vai virtuālo e-parakstu).

Ievērībai! Pieteikumu var iesniegt elektroniski arī nosūtot dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, uz Uzņēmumu reģistra oficiālo e-pasta adresi info@ur.gov.lv.

PVN reģistrs un mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs

Personai vienlaikus ar pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā ir tiesības iesniegt iesniegumu reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā un pieteikumā norādīt, vai tā vēlas iegūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu. To izskata Valsts ieņēmumu dienests.

Vairāk informācijas par PVN skatīt šeit .

Nepieciešamie maksājumi

E-pakalpojuma gaitā būs nepieciešams veikt maksājumu par valsts nodevu un maksu par publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. To var izdarīt tiešsaistē vai ārpus e-pakalpojuma. Valsts nodevas un maksas par publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” apmērs atkarīgs no veicamās reģistrācijas darbības un subjekta/juridiskā fakta veida atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pagaidu norēķinu konts

AS “SEB banka” jaundibināmiem uzņēmumiem piedāvā iespēju attālināti atvērt pagaidu norēķinu kontu, veikt pamatkapitāla iemaksu un saņemt no bankas ar e-parakstu apstiprinātu izziņu par pamatkapitāla iemaksu kontā, ko uzreiz var iesniegt kopā ar dibināšanas dokumentiem. Lai atvērtu pagaidu norēķinu kontu, uzņēmējam jāparaksta konta atvēršanas pieteikums ar drošu elektronisko parakstu un elektroniski jāiesniedz nosūtot uz bankas e-pasta adresi. Vairāk informācijas “SEB banka” tīmekļa vietnē šeit.

Pakalpojumu sniegšana bez uzņēmuma reģistrēšanas

Citas ES dalībvalsts uzņēmumiem ir tiesības īslaicīgi sniegt pakalpojumus, nereģistrējot uzņēmumu vai filiāli Latvijā. Taču jāievēro Latvijas tiesību akti, kā arī vairākos gadījumos par šādu pakalpojumu sniegšanu jāpaziņo atbildīgajai iestādei. Sīkāka informācija sadaļā “Īslaicīgu pakalpojumu sniegšana”.

 

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA