Tiek plānoti pārtraukumi:

—22.10.2020 no  plkst.8:30 līdz 09:30  saistībā ar tehniskajiem darbiem zvanu centrālē no plkst. 08:30 līdz 09:30 iespējami sakaru traucējumi konsultatīvajam tālr. 67502757.

22.10.2020. plkst. 23.00 līdz 23.10.2020.​ plkst. 00.00 tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams veikt maksājumus portālā.

— 23.10.2020. plkst. 00:00 līdz 03:00  būs traucēti vai nepieejami autentificēšanās pakalpojumi izmantojot eID, eParaksts kartes un mobilo lietotni eParaksts mobile.

Informējam, ka šobrīd tehnisku iemeslu dēļ e-pakalpojuma "Mani dati VDEĀVK" 2.solī nav iespējams saglabāt savu kontaktinformāciju, taču e-pakalpojuma pamatfunkcionalitāte (saņemt informāciju par sevi vai pārstāvētajām personām no VDEĀVK informācija sistēmas) nav traucēta.

Iespējamas problēmas ar VSAA sūtīto lēmumu attēlošanu, kas sūtīti laika posmā no 25.09.2020. - 01.10.2020. Tiklīdz problēma tiks atrisināta, lēmumi būs apskatāmi portāla klienta darba vietā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Tehnisku iemeslu dēļ iespējami traucējumi e-pakalpojuma "Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem" darbībā.

Informējam, ka e-pakalpojumā "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem" ir pieejami jauni e-iesniegumi:

* "E-Iesniegums vecuma pensijas pārrēķināšanai sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu"
* "E-Iesniegums apdrošināšanas atlīdzības par darbspēju zaudējumu piešķiršanai"
* "E-Iesniegums speciālās valsts pensijas piesķiršanai" (pieejams tikai tām personām, kurām ir tiesības uz šo pakalpojumu)
* "E-Iesniegums vecuma pensijas piešķiršanai" (pieejams tikai tām personām, kurām ir tiesības uz šo pakalp
ojumu)

* E-Iesniegums atlīdzības par bērna adopciju piešķiršanai              
* E-Iesniegums atlīdzības/piemaksas par adoptējamā bērna aprūpi piešķiršanai
* E-Iesniegums atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu piešķiršanai

* E-Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņai

Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi:

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".