Informējam, ka šobrīd tehnisku iemeslu dēļ portālā latvija.lv var nebūt pieejami VSAA lēmumi, kuri tika sūtīti uz klienta darba vietu laika periodā no 06.09.2019 līdz 09.09.2019. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Informējam, ka, saistībā ar plānoto pārtraukumu 28.10.2019 no plkst. 18:00 līdz 22:30 nebūs pieejama e-adreses informācijas sistēma - nevarēs nosūtīt, saņemt e-adreses ziņojumus, izveidot un deaktivizēt privātpersonām e-adresi. Var nebūt pieejami jau esošie e-adreses ziņojumi.

Šobrīd  tehnisku iemeslu dēļ portālā www.latvija.lv nav pieejams e-pakalpojums ''Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude '' . Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Valsts ieņēmumu dienests informē:

Sakarā ar tehniskiem darbiem 22.10.2019 no plkst.20:30 līdz 20:55 www.latvija.lv  iespējami traucējumi e-pakalpojumos ''Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā''un ''Muitas maksājumu izpildes statusa pārbaude''. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Tehnisku iemeslu dēļ, nav pieejams e-pakalpojums “Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta”

Valsts zemes dienests informē:

Tehnisku iemeslu dēļ 22.10.2019 no plkst. 18:00 līdz 20:00 būs apturēta šāda e-pakalpojumu darbība:"Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem","Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana","Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana","Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana".Šajā laikā būs traucēta e-pakalpojuma "Mani dati Kadastrā" darbība, jo nebūs iespējams sagatavot telpiskos datus.Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Šobrīd tehnisku iemeslu dēļ portālā www.latvija.lv  nedarbojas e-pakalpojumi ''Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu statistika'',''Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu apkopojums''. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA