Tiek plānoti pārtraukumi:

— 23.10.2020. plkst. 22:00 līdz 25.10.2020 plkst. 22:00 nebūs pieejami Iekšlietu ministrijas Informācijas centra e-pakalpojumi: "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību", "Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā", "Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem", "Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa", un "Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude".

Informējam, ka šobrīd tehnisku iemeslu dēļ e-pakalpojuma "Mani dati VDEĀVK" 2.solī nav iespējams saglabāt savu kontaktinformāciju, taču e-pakalpojuma pamatfunkcionalitāte (saņemt informāciju par sevi vai pārstāvētajām personām no VDEĀVK informācija sistēmas) nav traucēta.

Iespējamas problēmas ar VSAA sūtīto lēmumu attēlošanu, kas sūtīti laika posmā no 25.09.2020. - 01.10.2020. Tiklīdz problēma tiks atrisināta, lēmumi būs apskatāmi portāla klienta darba vietā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Tehnisku iemeslu dēļ iespējami traucējumi e-pakalpojuma "Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem" darbībā.

Informējam, ka e-pakalpojumā "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem" ir pieejami jauni e-iesniegumi:

* "E-Iesniegums vecuma pensijas pārrēķināšanai sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu"
* "E-Iesniegums apdrošināšanas atlīdzības par darbspēju zaudējumu piešķiršanai"
* "E-Iesniegums speciālās valsts pensijas piesķiršanai" (pieejams tikai tām personām, kurām ir tiesības uz šo pakalpojumu)
* "E-Iesniegums vecuma pensijas piešķiršanai" (pieejams tikai tām personām, kurām ir tiesības uz šo pakalp
ojumu)

* E-Iesniegums atlīdzības par bērna adopciju piešķiršanai              
* E-Iesniegums atlīdzības/piemaksas par adoptējamā bērna aprūpi piešķiršanai
* E-Iesniegums atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu piešķiršanai

* E-Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņai

Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi:

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".