Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IC) no šī gada 13.marta pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Šajā laikā izziņas par personas (ne)sodāmību varēs pasūtīt personas tikai par sevi.
Portālā Latvija.lv pasūtītās izziņas par personas (ne)sodāmību tiks sagatavotas ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītas uz personas norādīto e-pastu vai pa pastu uz norādīto adresi.
Jau iepriekš pateicamies par izpratni!

Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".

Tiek plānoti pārtraukumi

— 28.05.2020. laika posmā no plkst. 22:00 līdz 22:30 portālā Latvija.lv nebūs pieejams e-pakalpojums EP186 “Pilnvarojums veikt darbības elektroniskā vidē juridiskas personas vārdā”, kā arī portāla sadaļā Mana darba vieta nebūs pieejama sadaļa “Piekļuves tiesības”, kā rezultātā nebūs iespējams veikt tiesību deleģēšanu, izmaiņas vai atcelšanu uz e-adreses kontu.