Šobrīd  tehnisku iemeslu dēļ portālā www.latvija.lv nav pieejams e-pakalpojums ''Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude '' . Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Informējam, ka tehnisku iemeslu dēļ laika posmā no 23.08.2019. plkst. 22:00 līdz 26.08.2019. plkst. 06:00 iespējami īslaicīgi traucējumi Nacionālā veselības dienesta e-pakalpojumos un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) e-pakalpojumā EP172 “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” (e-iesniegums slimības/maternitātes pabalsta piešķiršanai).

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Tehnisku iemeslu dēļ, nav pieejams e-pakalpojums “Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta”

Šobrīd tehnisku iemeslu dēļ e-pakalpojumā "Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros" nevar lejupielādēt (atvērt) atbildes dokumentu. Papildus informējam, ka atbildes dokuments tiek sūtīts arī uz portālā norādīto e-pastu (ja ir izvēlēts saņemšanas veids "Latvija.lv portālā un e-pastā"), kur var veiksmīgi lejupielādēt minēto dokumentu.Gadījumos, kad Uzņēmumu reģistra pusē reģistrācijas dokumenti ir izskatīti un ir pieņemts lēmums atlikt reģistrāciju, bet e-pakalpojuma 1.solī nav pieejama darbība “Iesniegt atkārtoti”, tad dokumenti (kopā ar bildi, kur ir redzams e-pakalpojuma 1.solis) jāsūta uz e-pastu info@ur.gov.lv.

 Atvainojamies par sagādātājām neērtībām!

 

 

Šobrīd tehnisku iemeslu dēļ portālā www.latvija.lv  nedarbojas e-pakalpojumi ''Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu statistika'',''Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu apkopojums''. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA