Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi:

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".

Tiek plānoti pārtraukumi

-- 07.08.2020 laika posmā no plkst. 17:00 līdz plkst. 20:00 iespējami traucējumi e-pakalpojumā "Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros".