Šobrīd tehnisku iemeslu dēļ e-pakalpojumā “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros” nevar lejupielādēt (atvērt) atbildes dokumentu. Papildus informējam, ka atbildes dokuments tiek sūtīts arī uz portālā norādīto e-pastu (ja ir izvēlēts saņemšanas veids “Latvija.lv portālā un e-pastā”), kur var veiksmīgi lejupielādēt minēto dokumentu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Tehnisku iemeslu dēļ, nav pieejams e-pakalpojums “Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta”

Valsts zemes dienests informē:

Tehnisku iemeslu dēļ 28.05.2019 no plkst. 18:00 līdz 21:00 būs apturēta šāda e-pakalpojumu darbība: "Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem","Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana","Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana","Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana".Šajā laikā būs traucēta e-pakalpojuma "Mani dati Kadastrā" darbība, jo nebūs iespējams sagatavot telpiskos datus.Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Šobrīd tehnisku iemeslu dēļ portālā www.latvija.lv  nedarbojas e-pakalpojumi ''Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu statistika'',''Personu vai sabiedrības drošību apdraudējušo notikumu apkopojums'',"Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude",‘’Mani dati Biometrijas datu apstrādes sistēmā’’. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA