Uzņēmumu reģistrs informē:

Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumā "Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros" iespējami tehniski traucējumi (tiek izdots paziņojums "Integrācijas servisa kļūda"). Šādos gadījumos dokumenti iesniedzami, nosūtot tos uz Uzņēmumu reģistra e-pasta adresi info@ur.gov.lv, obligāti pievienojot ekrānšāviņu ar kļūdas paziņojumu.

Portālā www.latvija.lv šobrīd tehnisku iemeslu dēļ nav iespējama sekojošu Valsts darba inspekcijas e-pakalpojumu izpilde: “Darba vietas higiēniskais raksturojums”, "Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamajiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā", "Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā",  "Ziņojums par arodslimības gadījumu",  "Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai", "Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana" un "Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā". Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA