Saistībā ar uzlabojumiem Latvija.lv klienta darba vietā 17.08.2020 no plkst.22:00 līdz plkst. 22:05 produkcijas vidē nevarēs izveidot e-adresi un nosūtīt e-adreses ziņojumu no portāla Latvija.lv e-adreses konta, īslaicīgi var tikt traucēta portāla Latvija.lv darbība.​

Šobrīd nedarbojas sekojoši e-pakalpojumi:

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".

Tiek plānoti pārtraukumi

Saistībā ar tehniskiem darbiem Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) infrastruktūrā ir iespējami traucējumi portāla Latvija.lv darbībā laika posmā:

• 11.08.2020 no plkst. 01:00 līdz plkst. 06:00;

• 15.08.2020 no plkst. 01:00 līdz plkst. 06:00;

• 17.08.2020 no plkst. 01:00 līdz plkst. 06:00.